top of page

İş Yerinde Psikososyal Risk

10- Genel Yaşam

10

10

8- Genel

10

10

6- Fasiliteler

10

10

4- Ayrımcılık

10

10

2- Genel iş düşünceleri

İş ile ilişkili genel sorular

10

10

9- Duygu Durum

10

10

7- İş hakkında

10

10

5- Güven Hissi

10

10

3- Rahatsız Edici Davranışlar

İş yerinde karşı karşıya kalınabilecek rahatsız edici durumlar

10

10

1- İş yeri fiziksel koşullar

İş yerinde başa çıkılması gereken fiziksel faktörler

10

10

bottom of page