top of page

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Rol Model Arayanlar

Yüksek proaktiflik sergileyen “Rol model arayanlar” işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için deneyimli bir çalışma arkadaşına ya da yöneticiye ihtiyaç duyarlar. Kendilerine kafa karıştırıcı işler verilmesinden ve teknik desteğin yetersizliğinden ise hoşlanmazlar. Kendilerine rol model olabilecek doğru bir çalışan ya da yöneticiyi seçtiklerinde ise, işi her yönüyle öğrendikleri için yaşanabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek; bir işi yürütürken davranışlarımın kendisini ve iş arkadaşlarını nasıl etkileyeceğini düşünerek hareket etmek; iş yerinde, hataların tekrarlanmaması için çözüm yolları bulmak konusunda potansiyeli olan çalışanlardır. O nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bu Persona’daki kişilerin doğru rol model alacakları kişiler ile buluşturulması motive edici olacaktır.

10

10

Metodik ve Düzenli

Yüksek proaktiflik sergileyen “Metodik- Düzenliler” işlerini vaktinde bitirmek için önceden planlarını yaparlar. Yaptıkları planlarında değişiklik olmasından ise hoşlanmazlar. Yaşanabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek; bir işi yürütürken davranışlarımın kendisini ve iş arkadaşlarını nasıl etkileyeceğini düşünerek hareket etmek; iş yerinde, hataların tekrarlanmaması için çözüm yolları bulmak konusunda potansiyeli olan çalışanlardır. O nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bu Persona’daki kişilerin motive edilmesi etkili olacaktır.

10

10

bottom of page