top of page

PRISMA ÇSG KÜLTÜR ÖLÇEĞİ- MEVCUT DURUM

Rekabet Kültürü

10

10

Yenilik Kültürü

10

10

Kontrol Kültürü

10

10

İş Birliği Kültürü

10

10

bottom of page