top of page

Değer Bazlı Bağlılık Envanteri

Demografik

10

10

Birliktelik/Takım (Integrating/Collaboration)

10

10

Güçlendirme/Bireysellik (Empowering/Individuating)

10

10

Rahatlık/Bütünlük (Conforming/Harmonizing)

10

10

Hizmet/Katkı (Serving/Contribution)

10

10

Bağlanma/Kendini Gerçekleştirmekte (Bonding/Self-Actualizing)

10

10

Başarma/Performans (Achieving/Performing)

10

10

Temel İhtiyaçlar (Surviving)

10

10

bottom of page