top of page

Psikolojik Sermaye Ölçeği

İyimserlik

Pozitif bakış açısı, olayların olumlu yönden ilerleyeceğine inanmak

10

10

Umut

Geleceğe dair olumlu bakış

10

10

Dayanıklılık

Negatif olay, duygu ve düşüncelerin kişinin hayatına asgari etki etmesi

10

10

Yeterlilik

Kişinin kendi psikolojik ihtiyaçlarını kendi giderebilme yeteneği

10

10

bottom of page