top of page

Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BBBFÖ)

Tepkisizlik

10

10

Farkındalıkla Davranma

Farkında davranma kabiliyeti

10

10

Gözlemleme

Gözlem kabiliyetiniz

10

10

Yargısızlık

10

10

Tanımlama

Tanımlama kabiliyeti

10

10

bottom of page