top of page

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Projesi

Rol Model Arayanlar

Yüksek proaktiflik sergileyen “Rol model arayanlar” işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için deneyimli bir çalışma arkadaşına ya da yöneticiye ihtiyaç duyarlar. Kendilerine kafa karıştırıcı işler verilmesinden ve teknik desteğin yetersizliğinden ise hoşlanmazlar. Kendilerine rol model olabilecek doğru bir çalışan ya da yöneticiyi seçtiklerinde ise, işi her yönüyle öğrendikleri için yaşanabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek; bir işi yürütürken davranışlarımın kendisini ve iş arkadaşlarını nasıl etkileyeceğini düşünerek hareket etmek; iş yerinde, hataların tekrarlanmaması için çözüm yolları bulmak konusunda potansiyeli olan çalışanlardır. O nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bu Persona’daki kişilerin doğru rol model alacakları kişiler ile buluşturulması motive edici olacaktır.
Diğer taraftan, değişime açıklık ekseninde daha “değişime açık, esnek” özellik sergiledikleri için, öğrenmeye ve değişime açıktırlar. Çalıştığı organizasyonlarda bir şeylerin değişmesine açıktır ve bu konuda üstlerine düşeni yapmaya hazırdırlar. Yeni çalışma planı ile ilgili yeterli bilgi, yeterli teknik ekipman ve deneyimli çalışma arkadaşlarının olması değişim ve uyum konusunda kolaylıkla adapte olmalarını sağlayacaktır.

10

10

Metodik ve Düzenliler

Yüksek proaktiflik sergileyen “Metodik- Düzenliler” işlerini vaktinde bitirmek için önceden planlarını yaparlar. Yaptıkları planlarında değişiklik olmasından ise hoşlanmazlar. Yaşanabilecek sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek; bir işi yürütürken davranışlarımın kendisini ve iş arkadaşlarını nasıl etkileyeceğini düşünerek hareket etmek; iş yerinde, hataların tekrarlanmaması için çözüm yolları bulmak konusunda potansiyeli olan çalışanlardır. O nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bu Persona’daki kişilerin motive edilmesi etkili olacaktır.
Diğer taraftan, değişime açıklık ekseninde daha “stabil ve kontrollü” özellik sergiledikleri için, bir şeylerin değişmesi konusunda üstüne düşenleri yapmak adına çok istekli davranmayabilirler; öğrenmeye ve değişime zaman zaman daha kapalı olabilirler. Değişim ve uyum konusunda kendilerine mevcut çalışma planı ve düzenlerini bozmadan aşamalı bir geçiş imkânı tanımak etkili olacaktır. Kontrollü ve düzenli olmaları iş güvenliği prensiplerinin ve prosedürlerinin bir kez kendileirne aktarımından sonra sistematik şekilde uygulamalarına imkan verecektir.

10

10

3 (2).png

Uzman Psikolog ile raporunuzu değerlendirmek ister misiniz?

Formu Gör

Formu doldurduğunuz için teşekkür ederiz.

Formu doldurduğunuz için teşekkür ederiz. Uzman psikoloğumuz size en kısa  süre içerisinde dönecek

3 (3).png
bottom of page