top of page
EFRS 2022
EFRS 2022

EFRS 2022

Etkinlik İzlem Anketi
SON DEĞERLENDİRME

Gelecekteki etkinliklerimizi daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek için 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen EFRS 2022 SONUNDA değerlendirmelerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Anket yaklaşık 3,5 dakika sürecektir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

METEM

To carry out our future events more effectively and sustainably, we kindly ask you to share your evaluations with us at the END of EFRS 2022, which took place on 26-27 May 2022.

The survey will take approximately 3.5 minutes.

We appreciate your contributions,

METEM

GÖNÜLLÜ KATILIM ONAY FORMU

Değerli Katılımcımız,

Bu çalışmada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kurallarına uymayı taahhüt ediyoruz. Anketten elde edilecek veriler gizli tutulacak, tekil olarak kullanılmayacak ve bir veri havuzunda bir araya getirilecektir.

 

Burada vereceğiniz cevaplar kişisel düşüncelerinizi yansıtmaktadır. Bunların herhangi bir şekilde bağlı bulunduğunuz şirketlerin görüşünü yansıtmadığını ve/veya şirketler için bağlayıcı olmadığını kabul ediyoruz.

KATILIMCI ROLLERİ VE BEKLENTİLER

1. Aşağıdaki etkinlik katılım şekillerinden hangisi sizi tanımlar? (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

2.    EFRS 2022 aşağıdaki konular açısından size ne kadar katkı sağladı?

Lütfen aşağıdaki her ifadeyi 1 ile 6 arasında değerlendirin. "1" sorulan konuda hiç kazanım elde etmediğiniz anlamına gelecektir. "6" ise sorulan konuda yüksek düzeyde kazanımınız olduğunu gösterecektir.
Eğer soruda yer alan konu sizin işiniz ya da etkinliğe katılım şeklinizle ilgili değilse "Cevapsız" seçeneğini işaretleyiniz.

Mevcut sosyal bağlantılarımı pekiştirme imkanı buldum.

Cevapsız (Konu işimle/ EFRS'22
katılım şeklimle ilgisiz.)

1. Bu konuda hiç kazanımım olmadı.

6. Bu konuda çok yüksek oranda kazanım elde ettim.

Yeni sosyal bağlantılar kurdum.

Firmamı ve markalarımı tanınır kılabildim.

Yeni ürün portföyümü tanıtabildim.

Kişisel teknik bilgimi geliştirebildim.

Sektörle ilişkili gelişmeleri takip edebildim.

İyi uygulama örneklerini öğrendim.

Müşteri ağımı genişletme imkanı buldum.

Satışa dair bağlantılar oluşturabildim.

Katılımcılarla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunabildim.

Sektöre özgü ve teknik problemlere yönelik çözümleri öğrenebildim.

Sektöre yön veren duayenlerin deneyim ve bilgilerinden yararlandım.

Sektörde çalışan işletmeleri tanıyabildim.

Yeni ürünler, hizmetler ve teknolojilerden haberdar oldum.

Keyifli zaman geçirdim ve sosyalleşme imkanı buldum.

3.  Sempozyum içeriğinde yer alan konulardan en çok hangi konular ilginizi çekti?
(Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

4.    EFRS 2022'den ne düzeyde memnun kaldığınızı lütfen aşağıdaki yönlerden değerlendirin.

"1- Hiç memnun kalmadım" ile "6-Çok memnun kaldım" arasında memnuniyet düzeyinizi yansıtan uygun puanı işaretleyiniz.

Etkinlik mekânı 

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Sunumların gerçekleştirildiği salonlar 

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Öğle yemeği 

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

İkramlar

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Gala yemeği 

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Kayıt süreci

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Genel hijyen koşulları

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Organizasyonu yöneten kişilerin yaklaşımları

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Teknik destek

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Salon içi destek veren etkinlik görevlilerinin yaklaşımları

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

Sempozyum çantası

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

5.   Lütfen EFRS 2022'yi kayıt olduğunuz günden tamamlanana kadar geçen süre içinde ölçek üzerinde değerlendiriniz.

"1- Hiç memnun kalmadım" ile "6-Çok memnun kaldım" arasında memnuniyet düzeyinizi yansıtan uygun puanı işaretleyiniz.

EFRS 2022 sempozyumunu genel olarak değerlendirdiğinizde memnuniyet düzeyiniz nedir?

1. Hiç memnun kalmadım.

6. Çok memnun kaldım.

6.    EFRS 2022'de katıldığınız oturum ve toplantıları genel olarak aşağıdaki hususlar açısından değerlendiriniz.

"1- Hiç etkili değil / Başarısız" ile "6-Çok etkili / Başarılı" arasında memnuniyet düzeyinizi yansıtan uygun puanı işaretleyiniz.

Oturumlarda kazanımların (Program, bilgi, içerik vb.) zenginliği

0 - Bu değerlendirmeyi yapacak bir gözlemim oluşmadı.

1. Hiç etkili değil/başarısız   

6. Çok etkili/başarılı

Sunumların bilimsel ve teknik derinliği

Sunumların sektörle ilgili güncel gelişmeleri yansıtma düzeyi

Sunum yapanların konuyu ilgi çekici şekilde interaktif yöntemlerle anlatabilmekteki başarısı

Oturumlarda gerçekleştirilen tartışma ve soru- cevap bölümünün kalitesi

Dinleyicilerin gelişimine sağladığı fayda

Uzaktan/Çevrim içi gerçekleştirilen sunumlardaki konuşmacılar ve konuşma içerikleri

Uzaktan/Çevrim içi gerçekleştirilen oturumlardaki teknoloji kullanımı

7.    İkisi arasında bir seçim yapacak olsanız hangi sözlü sunum şeklini tercih edersiniz?

8.   Bir sonraki EFRS sempozyumunda hangi konuları dinlemek istersiniz?

9.   Bir sonraki EFRS sempozyumunda kimleri dinlemek istersiniz?

10.  EFRS'yi daha iyi hale getirebilmek için bize neler önerirsiniz?

11.    METEM'in gelecekte hangi etkinlikleri, hangi konularda yapmasını istersiniz?

12.    METEM'in gelecekteki etkinliklerinde aşağıdaki yapılanmalardan hangilerine öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Fiziksel katılıma imkân veren etkinlikler

1. Öncelik VERİLMEMELİ

6. Öncelik VERİLMELİ

Çevrim içi / Dijital / Uzaktan katılımlı etkinlikler

1. Öncelik VERİLMEMELİ

6. Öncelik VERİLMELİ

Hibrid katılıma imkan veren etkinlikler

1. Öncelik VERİLMEMELİ

6. Öncelik VERİLMELİ

Özel konularla ilgili butik/küçük ölçekli etkinlikler

1. Öncelik VERİLMEMELİ

6. Öncelik VERİLMELİ

Çok geniş katılımlı, büyük fuar alanlarında  yürütülen etkinlikler

1. Öncelik VERİLMEMELİ

6. Öncelik VERİLMELİ

13.    Gelecekte düzenlenecek sempozyum, kongre gibi etkinliklerde, bildiri ve posterlerin hangi formatta verilmesini istersiniz? En fazla tercih edeceğiniz bir seçeneği işaretleyiniz.

14.    Sempozyum ve konferanslarda, delege ve izleyicilere dağıtılması için sponsor ve stand  sahibi firmaların promosyon malzemesi olarak neler vermesini önerirsiniz?

15.    EFRS sempozyumunun gezici bir nitelikle başka şehirlerde yapılmasını önerir misiniz? Önerir iseniz şehir belirtir misiniz?

16.    EFRS sempozyumu İzmir merkezli başka bir mekanda yapılmasını önerir misiniz? Alternatif mekan öneriniz var ise belirtiniz.

17.    Cinsiyetiniz?

18. Yaşınız?

19.    Eğitim durumunuz?

20.  Mesleğiniz?

21.  Çalıştığınız kurumdaki unvanınız?

22.    Yöneticilik rolünüz var mı?

23.  Sorumluluk alanınızı belirtiniz. (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

24.    Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sizi en iyi şekilde tarif ediyor?

Başarı ile gönderildi.

Bir hata oluştu. Eksik bilgileri kontrol edip tekrar deneyiniz.

Bu çalışmada, Psikososyal Risk Yönetimi Enstitüsü, Etki İzlem Yazılımı kullanılmıştır.

bottom of page